ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอาคาร  สถานที่

เพื่อให้บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคล  มีความสุข  มีความมั่นคง

และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

• คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์     
• ที่พักอาคารชุด      
• โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า      
• อาคารพาณิชย์ หมู่บ้าน      
• อาคารสูง    
• ห้างสรรพสินค้า พลาซ่า งานแสดงสินค้า

• บริษัท ห้าง ร้าน      
• คลังสินค้า      
• โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม      
• ลานจอดรถ      
• งานเหมาดูแลนอกสถานที่      
• ฯลฯ ตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด